Beeldend beleid

Het beeldend (beleids)plan is ontwikkeld door de Kok & partners en Licht en Donker Advies en sluit aan bij de wensen van deze tijd:

  • het is een website met veel beeldmateriaal
  • herkenbaar door foto’s van de eigen gemeente of provincie
  • duidelijk taalgebruik
  • spreekt diverse doelgroepen aan

Waar uw keuzes anderen raken

Een beeldend plan is bij uitstek geschikt voor overheden. Het leent zich het beste voor thema’s waarbij uw keuzes impact hebben op de openbare ruimte en van groot belang zijn voor inwoners en bedrijven.

 

U kunt hierbij denken aan openbare verlichting en ander licht in de openbare ruimte, zonnevelden in het buitengebied, circulariteit, riolering, afvalbeleid, gladheidsbestrijding, etc.

Website Beeldend Plan

Meer weten over beeldende beleidsplannen? Ga dan naar de speciale website.

Hierop vindt u:

  • informatie over de diverse beleidsterreinen waarvoor wij beeldende plannen maken
  • links naar actuele beeldende plannen
  • een indicatie wat betreft de kosten

naar website beeldend plan

Een beeldend plan brengt uw beleid dichtbij die mensen voor wie het is bedoeld!