• de Kok & partners

25 jaar ervaring

De Kok & partners is ruim 25 jaar geleden opgericht door Daaf de Kok. We richten ons op maatschappelijke ontwikkelingen in diverse sectoren. Leefomgeving, duurzaamheid en participatie vormen een rode draad door ons werk en zijn nog steeds actueel. Onze opdrachtgevers zijn met name overheden. Marktpartijen zijn meestal onze partners. We initiëren projecten en voeren deze uit. We zijn adviseur, procesbegeleider en projectleider. We zetten in op kennisontwikkeling en kennisdeling. We schrijven beleidsplannen, uitvoeringsprogramma’s, boeken en artikelen.

Leefomgeving

Een gezonde, prettige leefomgeving. Overdag en ‘s nachts. Dat is een zaak van ons allemaal.  Wij zetten ons hier voor in en richten ons onder andere op:

 • aardgasvrij wonen en werken (warmtetransitie)
 • beleid openbare verlichting & licht in de openbare ruimte
 • beleid donkerte en het voorkomen van lichtvervuiling
 • visievorming inpassing van zonnevelden in het landschap
 • beeldende gemeentelijke rioleringsplannen

meer over leefomgeving

Circulariteit

De transitie naar een circulaire economie. Dat is dé uitdaging van de 21ste eeuw.

Wij  maken ons er hard voor en zijn koplopers, met name als het gaat om:

 • algemeen beleid en visievorming circulariteit
 • concrete projecten openbare verlichting
 • concrete projecten beton, asfalt, GWW
meer over circulariteit

Participatie & inclusie

Burgerparticipatie en -betrokkenheid kent veel verschillende verschijningsvormen.

Bij het maken van beleid kun je inwoners betrekken.

Maar ook bij het vormgeven van hun eigen leefomgeving.

Inwoners in het algemeen. Of speciale doelgroepen. 

Mensen die net dat beetje extra ondersteuning verdienen.

Zodat ook zij een (vol)waardige plek krijgen in onze samenleving.

meer over participatie en inclusie

Communicatie & kennisdeling

Heldere communicatie, kennisontwikkeling en kennisdeling. Dat is een wezenlijk onderdeel van ons werk. Een korte bloemlezing van onze activiteiten:

 • het schrijven van boeken en artikelen in vakbladen
 • het maken van beleidsplannen
 • kennissessies organiseren en voorzitten
meer over communicatie en kennisdeling

Licht en Donker Advies, Beeldend Plan en BouwCirculair

De Kok & partners is nauw verbonden met onderstaande bedrijven en websites: