Beleidsplannen

De essentie
Beleidsplannen maken voor gemeenten en provincies. Over openbare verlichting, maar vaak ook overige lichtbronnen in de openbare ruimte (reclameverlichting, sportveldverlichting, etc). Bij voorkeur met aandacht voor donkerte, lichthinder, duurzaamheid en burgerparticipatie.

 

Onze rol
Afstemming met intern en extern betrokkenen, inhoudelijk advies en beleid opstellen. Maatschappelijk draagvlak traject. Sinds 2015 maken we bij voorkeur beeldende beleidsplannen.

 

Alle werkzaamheden op dit thema voeren wij uit binnen ons zusterbedrijf Licht en Donker Advies.

Meer over beeldende plannen

OVL-monitor

De essentie
OVLNL/IGOV startte in 2016 met de landelijke OVL-monitor. Doel is om de stand van zaken wat betreft openbare verlichting in beeld te brengen én nieuwe ontwikkelingen te signaleren en te volgen. Door dit jaarlijks te doen, ontstaat er een steeds completer beeld van het werkveld openbare verlichting en de verschuivingen die daar plaatsvinden.

 

Onze rol vanuit Licht en Donker Advies
Initiator en uitvoerder (enquêtes maken, communicatie/werving, interviews, analyses, eindrapport en presentaties).

Kennisdeling en -ontwikkeling

Andere werkzaamheden van ons zusterbedrijf Licht en Donker Advies op het gebied van (openbare) verlichting en donkerte zijn o.a.:

  • Netwerk Maatschappij OVLNL (voorzitter)
  • Dagvoorzitter en organisator Kenniscafé’s OVLNL
  • Lid Expertgroep Lichthinder NSVV
  • Initiator en voorzitter van diverse regionale kennisplatformen
  • Auteur van diverse boeken en artikelen over dit onderwerp
  • Initiator en begeleider van diverse onderzoeken met hogescholen