Visie en beleid

Essentie

Visiedocumenten en beleidsplannen maken voor gemeenten en provincies. Over openbare verlichting, maar vaak ook overige lichtbronnen in de openbare ruimte (reclameverlichting, sportveldverlichting, etc). Of zelfs specifiek over het beperken van lichthinder en het beschermen van de natuurlijke donkerte. Bij voorkeur met aandacht voor duurzaamheid en burgerparticipatie.  

 

Onze rol

Afstemming met intern en extern betrokkenen, inhoudelijk advies en beleid opstellen. Maatschappelijk draagvlak traject.

Alle werkzaamheden op dit thema voeren wij uit binnen ons zusterbedrijf Licht en Donker Advies.

Naar Licht en Donker Advies

Kennisdeling en -ontwikkeling

Andere werkzaamheden van ons zusterbedrijf Licht en Donker Advies op het gebied van (openbare) verlichting en donkerte zijn o.a.:

  • Netwerk Maatschappij OVLNL (voorzitter)
  • Dagvoorzitter en organisator Kenniscafé’s OVLNL
  • Lid Expertgroep Lichthinder NSVV
  • Initiator en voorzitter van diverse regionale kennisplatformen
  • Auteur van diverse boeken en artikelen over dit onderwerp
  • Initiator en begeleider van diverse onderzoeken met hogescholen