KlasseWonen

De situatie van volwassenen met autisme op de woningmarkt is vaak erg schrijnend. Hun overgevoeligheid voor prikkels maakt hen letterlijk ziek. Woonprojecten waarbij rekening gehouden wordt met hun specifieke noden en ze elkaars begripsvolle buur wezen, zijn hard nodig. Daarom zijn we in 2014, samen met een groep volwassenen met autisme, KlasseWonen gestart. Het doel is:

  • woonprojecten realiseren voor deze kwetsbare doelgroep
  • aandacht vragen voor de problematiek

Meer informatie over dit bijzondere project vindt u op de website van KlasseWonen.

Handleiding participatie & openbare verlichting

De eerste handleiding over (burger)participatie specifiek voor het werkveld openbare verlichting. Met heldere informatie, duidelijke schema’s,  handige tips en concrete voorbeelden. Praktisch en makkelijk leesbaar. In de vorm van een handzaam A5-boekje.

 

Download handleiding

Voormalig Kinderdorp Neerbosch

Op voormalig Kinderdorp Neerbosch zijn diverse zorginstellingen gehuisvest. Door samen te gaan werken, worden de krachten gebundeld. Om de leefbaarheid op het terrein te behouden en vergroten. En om de zorg en onderwijs voor de cliënten optimaal af te stemmen. De Kok & partners is initiator van de oprichting van Stichting Samenwerkingsverband Neerbosch (Zorg) en tevens projectleider/begeleider.