KlasseWonen

De situatie van volwassenen met autisme op de woningmarkt is vaak erg schrijnend. Hun overgevoeligheid voor prikkels maakt hen letterlijk ziek. Woonprojecten waarbij rekening gehouden wordt met hun specifieke noden en ze elkaars begripsvolle buur wezen, zijn hard nodig. Daarom zijn we in 2014, samen met een groep volwassenen met autisme, KlasseWonen gestart. Het doel is:

  • woonprojecten realiseren voor deze kwetsbare doelgroep
  • aandacht vragen voor de problematiek

Meer informatie over dit bijzondere project vindt u op de website van KlasseWonen.

Leidraad Burgerbetrokkenheid openbare verlichting

Burgerparticipatie speelt al jaren een rol bij openbare verlichting. Als je bij OVL-ers het onderwerp aansnijdt, blijkt dat het onderwerp leeft. Vrijwel iedereen vindt er wat van. Sommigen zijn positief maar het roept ook discussie en emoties op: in welke situaties betrekken we de burgers bij ons werk en op welke manier? Welke afwegingen maak je? Waar moet je op letten als het specifiek over openbare verlichting gaat? Hoe betrek je er ook belangenorganisaties en bedrijven bij? Hoe hebben collega’s het aangepakt en wat zijn hun ervaringen?

lees meer

 

Er is de afgelopen jaren veel geschreven over de participatiemaatschappij. Wat ontbreekt is een publicatie die duidelijke handvatten geeft aan degenen die er specifiek in het werkveld openbare verlichting concreet mee aan de slag willen of moeten. Of die zich afvragen in welke gevallen burgerparticipatie zinvol is als het gaat om openbare verlichting.

 

Om deze leemte op te vullen gaan we een handleiding maken. Praktisch en makkelijk leesbaar. In de vorm van een handzaam A5-boekje, verkrijgbaar als PDF en in gedrukte vorm. Streefdatum publicatie is eind 2019/begin 2020.

lees minder

Voormalig Kinderdorp Neerbosch

Op voormalig Kinderdorp Neerbosch zijn diverse zorginstellingen gehuisvest. Door samen te gaan werken, worden de krachten gebundeld. Om de leefbaarheid op het terrein te behouden en vergroten. En om de zorg en onderwijs voor de cliënten optimaal af te stemmen. De Kok & partners is initiator van de oprichting van Stichting Samenwerkingsverband Neerbosch (Zorg) en tevens projectleider/begeleider.