Laat zien wat uw keuzes zijn in onze openbare ruimte

Wij zijn ervaren in het opstellen van beleid en visiedocumenten, samen met u en eventueel uw stakeholders. Doel is de leefomgeving te versterken én te laten zien waar u voor staat. We gebruiken daarbij toegankelijke taal en veel beeldmateriaal. Ook maken we beeldende online beleidsplannen. De afgelopen jaren doen wij dit vooral op het gebied van licht & donker, zonnevelden en riolering.