Waar passen zonnevelden en waar juist niet

Dit onderwerp houdt overheden, bedrijven én inwoners bezig. Waar in het landschap is ruimte voor zonnevelden? En waar juist niet? Hoe kom je als overheid tot een helder beleidskader? En hoe communiceer je dit vervolgens naar alle betrokken partijen? De Kok & partners heeft in de afgelopen jaren: 

  1. een proces ontwikkeld om tot een gemeentelijk standpunt te komen samen met externe stakeholders en inwoners
  2. een eindproduct ontwikkeld: een beeldend beleidskader voor zonnevelden

Klik hier om een voorbeeld te bekijken.

Wilt u ook een beleidskader Zonnevelden? Neem gerust contact met ons op.