Circulariteit openbare verlichting

Ook voor het werkveld openbare verlichting is de transitie naar meer circulariteit een grote uitdaging. Doel is om een beweging op gang te brengen, waar steeds meer (keten)partijen bij aanhaken.

 

Werkzaamheden van de Kok & partners/Licht en Donker Advies zijn onder andere:

  • adviseren van overheden bij inkoop en aanbesteding OVL, specifiek voor het aspect circulariteit (sinds 2020)
  • geven van cursussen over het thema (sinds 2019)
  • organiseren van platformbijeenkomsten over armaturen & MKI (sinds 2019)
  • schrijven van de Handleiding Armaturen & MKI (2019)
  • secretariaat en voorzitterschap werkgroep ‘OVL Circulair’ OVLNL (sinds 2017)
  • schrijven diverse artikelen (sinds 2017)
  • schrijven van de Leidraad Circulariteit Openbare Verlichting (2017)
  • organisatie Kenniscafé’s over het thema (2017 en 2019)

 

Meetbaar circulair: armaturen en MKI

In 2018 zijn we (vanuit Licht en Donker Advies) gestart met het project ‘Meetbaar circulair.’ In dit project werken marktpartijen en overheden samen aan een meer circulaire samenleving. Doel is om het circulair inkopen van armaturen (en uiteindelijk ook andere openbare verlichtingsproducten) te stimuleren, door het berekenen van de milieukostenindicator (MKI) en dit vervolgens als overheid mee te nemen in de uitvraag.

 

In 2019 publiceerden we, samen met het bedrijf Ecochain, een Handleiding. De volgende stap is nu het starten van pilotprojecten en het delen van de opgedane ervaringen.

 

Meer over dit onderwerp leest u op de website (circulariteit-openbareverlichting.nl)