Circulariteit openbare verlichting

Ook voor het werkveld openbare verlichting is de transitie naar meer circulariteit een grote uitdaging. Doel is om een beweging op gang te brengen, waar steeds meer (keten)partijen bij aanhaken.

 

Werkzaamheden van de Kok & partners/Licht en Donker Advies zijn onder andere:

  • Actualisatie Leidraad Circulariteit Openbare Verlichting (verschenen in 2023)
  • Actualisatie Handleiding Armaturen & LCA/MKI (verschijnt in 2023)
  • adviseren bij aanbesteding OVL, specifiek voor het aspect circulariteit 
  • secretariaat en voorzitterschap werkgroep ‘OVL Circulair’ OVLNL
  • geven van cursussen en organiseren van platformbijeenkomsten 
  • schrijven diverse artikelen en het geven van presentaties 

Meer over dit onderwerp leest u op de website circulariteit-openbareverlichting.nl