Meetbaar circulair: armaturen en MKI

In 2018 zijn we (vanuit Licht en Donker Advies) gestart met het project ‘Meetbaar circulair.’ In dit unieke project werken marktpartijen en overheden samen aan een meer circulaire samenleving.

 

Doel is om het circulair inkopen van armaturen (en uiteindelijk ook andere openbare verlichtingsproducten) te stimuleren, door het berekenen van de milieukostenindicator (MKI) en dit vervolgens als overheid mee te nemen in de uitvraag.

 

In 2019 lanceren we een speciale website over dit onderwerp.

Circulariteit openbare verlichting

Ook voor het werkveld openbare verlichting is de transitie naar meer circulariteit een grote uitdaging. Daarom heeft Daaf, als voorzitter van het netwerk Maatschappij van branchevereniging OVLNL, dit onderwerp geagendeerd. Doel is om een beweging op gang te brengen, waar steeds meer (keten)partijen bij aanhaken.

 

Werkzaamheden van de Kok & partners/Licht en Donker Advies zijn onder andere:

  • uitvoering van het hierboven beschreven project (sinds 2018)
  • secretariaat en voorzitterschap van de werkgroep ‘OVL Circulair’ van OVLNL (sinds 2017)
  • schrijven van de Leidraad Circulariteit Openbare Verlichting (2017)
  • organisatie Kenniscafé over het thema (2017)
  • gastredacteur Special in vakblad Ruimte en Licht (2017)