Circulariteit openbare verlichting

Ook voor het werkveld openbare verlichting is de transitie naar meer circulariteit een grote uitdaging. Doel is om een beweging op gang te brengen, waar steeds meer (keten)partijen bij aanhaken.

 

Werkzaamheden van de Kok & partners/Licht en Donker Advies zijn onder andere:

  • actualisatie Leidraad Circulariteit Openbare Verlichting (2022)
  • actualisatie Handleiding Armaturen & MKI (2022)
  • adviseren van overheden bij inkoop en aanbesteding OVL, specifiek voor het aspect circulariteit (2020 tot heden)
  • geven van cursussen over het thema (2019 tot heden)
  • organiseren van platformbijeenkomsten over armaturen & MKI (2019 tot heden)
  • secretariaat en voorzitterschap werkgroep ‘OVL Circulair’ OVLNL (2017 tot heden)
  • schrijven diverse artikelen (2017 tot heden)
  • schrijven van de Handleiding Armaturen & MKI (2019)
  • schrijven van de Leidraad Circulariteit Openbare Verlichting (2017)

 

Meetbaar circulair: armaturen en MKI

In 2018 zijn we (vanuit Licht en Donker Advies) gestart met het project ‘Meetbaar circulair.’ In dit project werken marktpartijen en overheden samen aan een meer circulaire samenleving. Doel is om het circulair inkopen van armaturen, en ook andere openbare verlichtingsproducten, te stimuleren. 

 

In 2019 publiceerden we, samen met het bedrijf Ecochain, een Handleiding. Ondertussen zijn er diverse pilots geweest en wordt de MKI of de Levenscyclusanalyse (LCA) vaker uitgevraagd. De Handleiding wordt in 2022 geactualiseerd.

 

Meer over dit onderwerp leest u op de website (circulariteit-openbareverlichting.nl)