Op weg naar 100% circulair

De landelijke ambitie is: Nederland 50% circulair in 2030 en 100% circulair in 2050.
Om dit doel te bereiken, moeten we vandaag aan de slag. Wij maken ons hier hard voor en hebben specifieke expertise als het gaat om circulariteit in relatie tot:

  • openbare verlichting
  • beton, asfalt, GWW

Daarnaast helpen we overheden bij het opstellen van een visie en meerjarenplan.

De transitie naar een circulaire economie is dé uitdaging van de 21ste eeuw en gaat ons allemaal aan: overheden, bedrijven én burgers.

Visie en meerjarenplan

Het thema circulariteit is zo veelomvattend dat je er makkelijk in kunt verzanden. En dat het vaak lastig is om er als overheid concrete acties aan te koppelen. Toch is dit de uitdaging waar veel overheden voor staan.

 

Samen met u als opdrachtgever bepalen we wie de belangrijkste gesprekspartners zijn binnen en buiten uw organisatie, en voeren we de gesprekken. Wij helpen u bij het bepalen van uw koers en zetten dit om in heldere teksten.  

 

Wij helpen met een opstellen van een visie. Maar ook bij het formuleren van speerpunten en het daaraan koppelen van concrete vervolgstappen en acties. Wij leveren u daarbij het proces én het product.