BouwCirculair

BouwCirculair is hét platform voor circulair denken en doen in de infrasector en bouw. Via netwerkactiviteiten (vakblad, website, congressen, bijeenkomsten) worden mensen en kennis bij elkaar gebracht. En wordt er gericht gewerkt aan de realisatie van circulariteit en CO2-doelstellingen.

 

BouwCirculair is in 2017 opgericht. Het is volop in beweging en groeit hard.
Initiatiefnemer is Daaf de Kok, samen met Martin Damman.

Netwerk Betonketen

De hele keten die betrokken is bij het product beton bij elkaar brengen. Bij voorkeur regionaal, want op dat niveau werken partijen met elkaar samen. Van daaruit inzetten op meer circulariteit, gebruik van secundaire grondstoffen. Door kennis te delen, door het maken van een moederbestek, door een monitoringsinstrument te ontwikkelen. En vooral ook door concrete projecten uit te voeren.

 

Daaf de Kok is initiator van het project en tevens oprichter en voorzitter van betonketens in heel Nederland. Klik hier voor zijn website.